വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ...സ്നേഹം ആദില!!!

“The World is a book, and those who do not travel read only a page.”

A Travelogue for You & Me..

ഇവയെല്ലാം യാത്രകള്‍ കിടയില്‍ ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോള്‍ കിട്ടിയവ...കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങള്‍ക്കായ്...പിന്നെ എന്നിക്കും!!!!


Thursday, March 3, 2011

Vannes

വന്ന്സ് ,ഇവിടെ റെന്നില്‍  നിന്നും കുറച്ചങ്ങു പോയാല്‍ ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു കടല്‍ തീരം ...അവിടെ ഒത്തിരി നല്ല കാഴ്ചകള്‍ കൊണ്ട് ഒരു വിരുന്നു തന്നെയായിരുന്നു ...കടല്‍ത്തീരവും,പൂന്തോട്ടങ്ങളും,വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങളും എല്ലാം എത്ര മനോഹരം ആയിരുന്നു ..ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കായി കുറച്ചു ദൃശ്യങ്ങള്‍...