വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ...സ്നേഹം ആദില!!!

“The World is a book, and those who do not travel read only a page.”

A Travelogue for You & Me..

ഇവയെല്ലാം യാത്രകള്‍ കിടയില്‍ ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോള്‍ കിട്ടിയവ...കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങള്‍ക്കായ്...പിന്നെ എന്നിക്കും!!!!


Wednesday, October 6, 2010

പ്രണയം തളിരിടും വീഥികള്‍ ...

ഇലകള്‍ പൊഴിയും വീഥികളില്‍ പ്രണയം തളിരിടും ..അതെ! അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ വഴികള്‍ ...രണ്ടുവശവും നിരനിരയായി  നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍ ഇലകള്‍ പൊഴിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മെ തഴുകി പോകുന്ന തണുത്ത കാറ്റുകള്‍ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പ്രണയക്കനലിനെ ആളികത്തിക്കുന്നു..പാരിസില്‍    നിന്നും ഉള്ള ആ വഴികള്‍ നിങ്ങളെയും പ്രണയാതുരമാക്കും...
അതെ ആ പ്രണയ വീഥികളിലുടെ അവര്‍ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് ..ആരെയും ഗൌനിക്കാതെ ...എല്ലാം മറന്നു ....ഒരു സ്വപ്നലോകത്ത് എന്ന പോലെ ....ഒപ്പം ഞങ്ങളും ...ഈ സ്വര്‍ണമരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ വികാരം വാക്കുകളില്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക വലിയ പ്രയാസം തന്നെ ....