വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ...സ്നേഹം ആദില!!!

“The World is a book, and those who do not travel read only a page.”

A Travelogue for You & Me..

ഇവയെല്ലാം യാത്രകള്‍ കിടയില്‍ ക്യാമറ കണ്ണുകള്‍ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറന്നപ്പോള്‍ കിട്ടിയവ...കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങള്‍ക്കായ്...പിന്നെ എന്നിക്കും!!!!


Friday, July 17, 2009

ആമ്സ്റ്റെര്‍ഡാമില്‍ നിന്നും...[Netherland]

ആമ്സ്റ്റെര്‍ഡാമില്‍ പോകേണ്ടിവന്നതും ഒരു ഗവേഷണ പേപ്പര്‍ അവതരിപ്പികെണ്ടാതിന്റെ  ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ...പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഓരോന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തു....ക്യാമറയുടെ കണ്ണില്‍ പെട്ടതെല്ലാം ....ആകാശ കാഴ്ചകളും വഴിയോര കാഴ്ചകളും ..അങ്ങിനെ പലതും ....എവിടെപോയാലും അവിടെ മുഴുവനായി കാണണമെങ്കില്‍ ഒരു ബോട്ട് സവാരിയോ സിറ്റി ടൂര്‍ ബസ്സോ സ്വീകരിക്കും ..ഇവിടെ ഞങ്ങള്‍ ബോട്ട് സവാരിയാണ്‌ സ്വീകരിച്ചേ ....മനോഹരമായിരുന്നു ആ മണിക്കുറുകള്‍ ....അതിലെ നിമിഷങ്ങളും ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു ....